Ултразвукови Вълни

Използването на ултразвукови емисии като средство за борба с вредители е възможно заради различните граници на чуваемост при хората и гризачите.

Вижте повече

Електромагнитни Импулси

Електромагнитните импулси като метод за борба с вредители се основават на силната чувствителност на гризачите към промените в параметрите на електромагнитни полета.

Вижте повече

Строб Светлина

Строб светлините често се използват като допълнително средство за борба с вредители в закрити пространства. Уредите, които използват строб светлини, обикновено го правят в комбинация с други методи на контрол.

Вижте повече

Звукови Вълни

Звуковите устройства за борба с птици обикновено възпроизвеждат предварително записани звуци, които сигнализират за опасност и създават враждебна среда в контролната площ.

Вижте повече

Вътрешнопочвена Вибрация

Използването на вътрешнопочвени вибрации като средство за контрол на вредители най-често намира приложение при борба с подземни гризачи и влечуги.

Вижте повече