Efikasan protiv miševa, pacova i nekih vrsta puzećih insekata.
Prikladan za jednu ili više prostorija koje imaju zajedničku električnu instalaciju i ukupnu površinu do 100–120m2.
saznajte više
Efikasan protiv miševa, pacova i nekih vrsta letećih insekata. Prikladan za jednu veliku prostoriju sa površinom do 360m2.
saznajte više
Efikasan protiv miševa, pacova i nekih vrsta letećih insekata. Prikladan za jednu prostoriju sa površinom do 50m2.
saznajte više
Efikasan protiv miševa, pacova, tvora, lasica, slepih miševa i nekih vrsta letećih insekata. Prikladan za jednu veliku prostoriju sa površinom do 360m2.
saznajte više
Efikasan protiv miševa, pacova i nekih vrsta letećih insekata.
Kombinuje uticaj ultrazvuka i uticaj svetlosti. Prikladan za jednu prostoriju sa površinom do 160m2.
saznajte više
Efikasan protiv miševa, pacova, slepih miševa i nekih vrsta letećih i puzećih insekata. Kombinuje uticaj ultrazvuka, elektromagnetski uticaj i uticaj svetlosti. Prikladan za jednu ili više prostorija sa zajedničkom električnom instalacijom i sa ukupnom površinom do 220m2.
saznajte više
Namenjen za zaštitu automobila i drugih saobraćajnih sredstva od glodara. Uređaj se napaja iz akumulatora automobila.
saznajte više
Sredstvo za zaštitu od podzemnih glodara. Uređaj napajaju 3 baterije 1,5V- dimenzija D sa kojima on radi za period od 4-6 meseci. Efektivna površina jednog uređaja je do 800m2.
saznajte više
Uređaj emituje zvukove ptica u opasnosti, krik ptica grabljivica i zvukove pucnjave. Efikasan za površinu od 40-50 ara. Uređaj se napaja iz akumulatora 12V/45Ah ili 220V/AC preko dodatnog pretvarača.
saznajte više
Uređaj emituje zvukove ptica u opasnosti, krik ptica grabljivica i zvukove pucnjave. Efikasan za površinu od 250-300 ara. Uređaj se napaja iz akumulatora 12V/45Ah ili 220V/AC preko dodatnog pretvarača.
saznajte više