Účinný proti myší, potkanov ​​a niektorých druhov lezúceho hmyzu. Vhodný pre jednu alebo niekoľko miestností, napájané spoločnou elektrickou inštaláciou a celkovou plochou po 100-120 m2.
Dozveď sa viac
Účinný proti myší, potkanov ​​a niektorých druhov lietajúceho hmyzu. Vhodný pre jednu veľkú miestnosť plochou po 360 m2.
Dozveď sa viac
Účinný proti myší, potkanov ​​a niektorých druhov lietajúceho hmyzu. Vhodný pre jednu miestnosť plochou po 50 m2.
Dozveď sa viac
Účinný proti myší, potkanov, tchorov, lasičiek, netopierov ​​a niektorých druhov lietajúceho hmyzu. Vhodný pre jednu veľkú miestnosť plochou po 360 m2.
Dozveď sa viac
Účinný proti myší, potkanov ​​a niektorých druhov lietajúceho hmyzu. Kombinuje účinok ultrazvuku a svetla. Vhodný pre jednu miestnosť plochou po 160 m2.
Dozveď sa viac
Účinný proti myší, potkanov, netopierov ​​a niektorých druhov lietajúceho hmyzu. Kombinuje účinok ultrazvuku, elektromagnetického účinku a svetla. Vhodný pre jednou alebo niekoľko miestností, celkovou elektrickou inštaláciou a plochou po 220m2.
Dozveď sa viac
Určený pre ochranu z hlodavcov osobných aut a ďalších dopravných prostriedkov. Napája sa akumulátorom auta.
Dozveď sa viac
Napája sa 3 ks batérie 1,5V - veľkosťou D, ktorými pracuje behom 4-6 mesiacov. Účinná plocha 1 prístroja je po 800m2.
Dozveď sa viac
Prístroj vydáva zvuky vtáka v nebezpečnosti, vresk dravých vtákov a zvuk zbraňových výstrelov. Je užitočný pre plochu 4-5 dka. Napája sa akumulátorom 12V/45Ah alebo 220V/AC pomocou dodatočného adaptéra.
Dozveď sa viac
Prístroj vydáva zvuky vtáka v nebezpečnosti, vresk dravých vtákov a zvuk zbraňových výstrelov. Je užitočný pre plochu 25-30 dka. Napája sa akumulátorom 12V/45Ah alebo 220V/AC pomocou dodatočného adaptéra.
Dozveď sa viac