Οι ηλεκτρονικές συσκευές για την καταπολέμηση εχθρών Pest-X-Repel εκπονήθηκαν και κατασκευάζονται στη Βουλγαρία από το έτος 1996. Αυτές είναι αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης των ποντικών, αρουραίων, τυφλοπόντικων, ασπαλάκων, βλαβερών πτηνών και άγριων ζώων. Οι συσκευές Pest-X-Repel είναι εναλλακτικές των φυτοφαρμάκων και των μηχανικών μέσων. Αυτές είναι οικολογικά καθαρές, δεν θανατώνουν τα ζώα, αλλά μόνο τα διώχνουν από τις επιλεγμένες από σας εκτάσεις.
Όλες οι συσκευές έχουν περάσει δοκιμές σε αναγνωρισμένα εργαστήρια και έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών D73/23/CEE και D89/336/CEE. Οι συσκευές Pest-X-Repel αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επισήμανση CE των ηλεκτρονικών συσκευών.
Η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. „Invest Electronics“ EOOD είναι πιστοποιημένη κατά τις απαιτήσεις του ISO 9001.2000 από τo Lloyd Register το έτος 2004. Το έτος 2009 το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πήρε νέα πιστοποίηση κατά τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008.
Αποτελεσματική επίδραση κατά ποντικών, αρουραίων και μερικών ειδών έρποντων εντόμων. Κατάλληλη για ένα ή περισσότερους χώρους που τροφοδοτούνται από κοινή ηλεκτρική εγκατάσταση και με συνολικό εμβαδόν έως 100-120 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Αποτελεσματική κατά ποντικών, αρουραίων και μερικών ειδών ιπτάμενων εντόμων. Κατάλληλη για ένα μεγάλο χώρο με εμβαδόν έως 360 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Αποτελεσματική κατά ποντικών, αρουραίων και μερικών ειδών ιπτάμενων εντόμων. Κατάλληλη για ένα χώρο με εμβαδόν έως 50 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Αποτελεσματική κατά ποντικών, αρουραίων, σαμουριών, νυφιτσών, νυχτεριδών και μερικών ειδών ιπτάμενων εντόμων. Κατάλληλη για ένα μεγάλο χώρο με εμβαδόν έως 360 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Αποτελεσματική κατά ποντικών, αρουραίων και μερικών ειδών ιπτάμενων εντόμων. Συνδυάζει την επίδραση του υπερήχου και του φωτός. Κατάλληλη για ένα χώρο με εμβαδόν έως 160 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Αποτελεσματική κατά ποντικών, αρουραίων, νυχτεριδών και μερικών ειδών ιπτάμενων και έρποντων εντόμων. Συνδυάζει την επίδραση του υπερήχου, της ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης και του φωτός. Κατάλληλη για ένα ή περισσότερους χώρους με κοινή ηλεκτρική εγκατάσταση και με εμβαδόν έως 220 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Προορίζεται για την προστασία από τρωκτικά στα αυτοκίνητα και άλλα μεταφορικά μέσα. Τροφοδοτείται από τη μπαταρία του αυτοκινήτου.
Μάθε περισσότερα
Μέσο προστασίας από υπόγεια τρωκτικά. Τροφοδοτείται από 3 τεμ. μπαταρίες 1,5V - μέγεθος D, με τα οποία λειτουργεί κατά τη διάρκεια 4-6 μηνών. Η έκταση αποτελεσματικότητας 1 συσκευής είναι έως 800 τ.μ.
Μάθε περισσότερα
Η συσκευή εκπέμπει ήχους πτηνών σε κατάσταση κινδύνου, κραυγές αρπαχτικών πτηνών και ήχο πυροβολισμών όπλων. Είναι αποτελεσματική για έκταση 4-5 στρεμμάτων. Τροφοδοτείται από μπαταρία 12V/45Ah ή 220V/AC μέσον επιπρόσθετου αντάπτερ.
Μάθε περισσότερα
Η συσκευή εκπέμπει ήχους πτηνών σε κατάσταση κινδύνου, κραυγές αρπαχτικών πτηνών και ήχο πυροβολισμών όπλων. Είναι αποτελεσματική για έκταση 25-30 dka. Τροφοδοτείται από μπαταρία 12V/45Ah ή 220V/AC μέσον επιπρόσθετου αντάπτερ.
Μάθε περισσότερα