ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ЗА БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИ


УЛТРАЗВУКОВИ

Ултразвуковите уреди излъчват ултразвукови вълни, които са нечуваеми за хора и едри животни, но имат силно въздействие върху гризачите. Тези вълни действат на слуховия апарат и нервната система на гризачите. Въздействието на ултразвука нарушава жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и размножават, а впоследствие напускат охраняваната площ. Формата и честотата на импулсите се променя постоянно, което предотвратява привикването на гризачите към тях. Уредите намаляват плътността и на някои насекоми - мравки, мухи, комари, паяци.


ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

Електромагнитните уреди използват електрическите проводници в сградите за излъчване на променлив сигнал, настроен да дразни нервната система на гризачите и някои видове насекоми. Електромагнитното поле около проводниците не се увеличава, а само променя честотата си. Насекомите и гризачите усещат тази промяна и отбягват местата, където уредите работят. Промяната на електромагнитното поле не пречи на работата на домашните електроуреди.


ЗВУКОВИ

Тези уреди се използват основно за борба с птици, нанасящи щети на реколтата. Устройствата са разработени да плашат птици с взривни вещества, с предварително записани тревожни сигнали или електронно генерирани такива. Устройствата, които работят със записани или симулирани звуци са проектирани така, че да сигнализират за опасност на птиците и съответно да причиняват масово излитане, даже когато хищникът или съответната заплаха не е визуално забелязана от птиците.


ВИБРАЦИЯ

Тук се включват уредите за борба с подземни гризачи - Къртица /Talpa Europea, L./ и Сляпо куче /Spalax Leucodon/. Подземните гризачи имат слабо зрение, но в замяна на това силно развит слухов апарат и повишена чувствителност към почвените вибрации. Издаваният от уредите вибриращ звук дразни и плаши подземните гризачи и ги принуждава да напуснат охраняваната територия.


СВЕТЛИНА

Мигащата светлина е друг метод за прогонване на неприятелите. Всяко животно, което има очи, може да бъде прогонено с мигаща светлина. Светлината мига 75 пъти в минута. Светлинните импулси и вторичните отблясъци с тази честота са непоносими за неприятелите и те напускат осветените места. Този метод е много подходящ за тъмни или мрачни помещения, където светлината и отблясъците са особено видими.