127 x 84 x 66 mm
Размер
220м2
Обхват
Ултразвук
Електромагнит
Светлина
PR-500.3
Комбиниран уред за борба с гризачи
frau ä ПРИНЦИП НА РАБОТА: tattoo engel rü neon unnü Уредът използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на електроинстацията и атакуват неприятелите в укритията им. Това нарушава жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и размножават и впоследствие напускат охранаваната площ. Формата и честотата на излъчваните импулси се променя постоянно за да се избегне привикването на гризачите към тях. Уредът намалява плътността на вредните насекоми - мравки, дървеници, паяци. single party kö penelope fü sinnlose fakten УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: kosenamen fü singles mü Включете уреда към захранване 220V в близост до охраняваната площ. Индикаторните лампички светват последователно, което е индикация за работа на уреда. Изберете един от трите режима на работа. За постигане на максимален ефект оставете уреда да работи постоянно. Пазете устройството от вода и пряка слънчева светлина. die grö was bedeutet klischee ambivalente persö kosenamen fü ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ: gockerlwirt altö pseudonym vorschlä Това, което благоприятства появата на гризачи са откритите храни и хранителни отпадъци. Прибирайте хранителните продукти и изхвърляйте отпадъците. Добрата битова хигиена и неприятелите рядко се срещат заедно. Добре е преди използването на уреда да осигурите изходи от помещенията. Така ще ускорите ефекта. След напускането на гризачите затворете всички входове и замажете дупките в стените и пода. Добрата профилактика ускорява и повишава ефекта от работата на ултразвиковия уред за борба с гризачи. dasda eichstä singlebö schwarz weiß miss pä РАБОТНИ РЕЖИМИ: wolke 7 mü alte mä was mö -Режим =1= unsicher vermeidende bindung erwachsene Преместете десния превключвател надолу - уредът излъчва електромагнитни импулси и ултразвукови вълни с висока честота, нечуваема за хора и едри животни; mainz sehenswü singles wü -Режим =2= spitznamen fü Преместете десния превключвател нагоре - уредът излъчва електромагнитни импулси и ултразвукови вълни с ниска и висока честота. Някои от честотите са чуваеми за хора и едри животни. Този режим е подходящ за места, които не се обитават от хора. pornokino emden friendscout24 login fü meinestadt kö ФЛАШ ЛАМПА: click here see Има допълнителен пропъждащ ефект срещу гризачите и някои насекоми. -Преместете левия превключвател нагоре за да включите флаш лампата;
-Преместете левия превключвател надолу за да изключите флаш лампата;


unsicher vermeidende bindung erwachsene ВНИМАНИЕ:

-Не поставяйте прегради пред уреда - това силно намалява ефекта;
- Наличието на меки предмети в помещението (тапицирани мебели, килими, др.) намалява ефективността 30-50%. В този случай е удачно да поставите още един уред в помещението;
Не използвайте удължители - това намалява ефективността на уреда.


profil lö ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващо напрежение: 220V/50Hz
Консумирана мощност: 7W
Ефективна площ: 220м2
Работна честота:
-Режим =1= 20 - 36 kHz
-Режим =2= 15 - 36 kHz


nette mä ОЧАКВАН ЕФЕКТ:

Първоначалният ефект от работата на уреда се проявява след 10-12 дни, а максимален ефект се постига след още около седмица. През този период вероятно ще забележите повишена активност на гризачите. Това е нормално – под въздействие на ултразвука и електромагнитните импулси те напускат укритията си, а впоследствие и помещенията. След това гризачите изчезват почти изцяло. Използването на допълнителни средства (капани, примамки, др.) през този период дава много висок ефект.