180 x 148 x 100 mm
Размер
360м2
Обхват
Ултразвук
PR-220.4
Ултразвуков уред за борба с гризачи
ПРИЛОЖЕНИЕ

Електронният уред за борба с гризачи PR-220.4 е предназначен да гони гризачите по екологично чист начин, без да използва отровни химикали и замърсители. Няма и консумативи. Електронният уред за борба с гризачи PR-220.4 влияе ефективно върху: мишки, плъхове, катерици, порове, прилепи, паяци.


ПРИНЦИП НА РАБОТА

Електронният уред за борба с гризачи PR-220.4 излъчва мощна емисия ултразвукови вълни, които влияят на слуховия апарат и нервната система на гризачите. Този звук е нечуваем за хората, но въздейства силно върху гризачите, защото нарушава установените им жизнени функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и размножават и впоследствие напускат охраняваната площ.


ОЧАКВАН ЕФЕКТ

Първоначалният ефект се проявява след около 12–14 дни, а максималният след около 25 дни. През този период ще забележите повишена активност на гризачите. Това е нормално – под въздействието на ултразвуковите вълни те напускат укритията си, а впоследствие охраняваната зона.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

При включване на уреда към електрическата мрежа ще премигне светлинният индикатор и ще се чуе характерен еднократен тон. По време на работа на устройството може да чуете пукане или жужене, което е част от нормалната работа на устройството и се дължи на смяната на работната честота на ултразвуковия модул. Честотата и амплитудата на излъчваните сигнали от уреда непрекъснато се променят, което предотвратява привикването на вредителите към устройството.


ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Това, което благоприятства появата на гризачи са откритите храни и хранителни отпадъци. Прибирайте хранителните продукти и изхвърляйте отпадъците. Добрата битова хигиена и неприятелите рядко се срещат заедно. Добре е преди използването на уреда да осигурите изходи от помещенията. Така ще ускорите ефекта. След напускането на гризачите, затворете всички входове и замажете дупките в стените и пода. Добрата профилактика ускорява и повишава ефекта от работата на ултразвуковия уред за борба с гризачи.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващо напрежение: 220VAC/50Hz;
Консумирана мощност: 9W;
Честотен диапазон: 30Khz – 41Khz;
Ефективна охранявана площ: 360м2.


ВАЖНО!

При употребата на електронен уред за борба с гризачи PR-220.4, имайте предвид следното:
1. Ултразвуковите вълни се разсейват бързо и лесно се абсорбират от меки материи, като мебели и килими.
2. Твърдите и грапави повърхности отразяват звука.
3. Звуците се движат по – лесно в топъл, отколкото в студен въздух.
4. Влагата редуцира скоростта на високочестотния звук. Влажност над 85% намалява ефективността на модел PR-220.4.
5. Високочестотните звуци не могат да преминават през стени.