66 x 51 x 83 mm
Размер
100-120м2
Обхват
Електромагнит
PR-220.1
Електромагнитен уред за борба с гризачи
 adult movie sex ПРИНЦИП НА РАБОТА: xxx porno adult video adult ru Уредът променя съществуващото електромагнитно поле около кабелите на електроинсталацията, което има силно въздействие върху гризачите. Тази промяна действа на слуховия апарат и нервната система на гризачите. Въздействието нарушава жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и размножават, а впоследствие напускат охраняваната площ. Формата и честотата на импулсите се променя постоянно, което предотвратява привикването на гризачите към тях. Уредът намалява плътността на някои видове вредни насекоми - мравки, паяци. adult xxx vids 3d animation adult 3d adult films adult korean film ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ: adult acne back free adult magazine Това, което благоприятства появата на гризачи са откритите храни и хранителни отпадъци. Прибирайте хранителните продукти и изхвърляйте отпадъците. second life adult Добрата битова хигиена и неприятелите рядко се срещат заедно. Добре е преди използването на уреда да осигурите изходи от помещенията. Така ще ускорите ефекта. След напускането на гризачите затворете всички входове и замажете дупките в стените и пода. Добрата профилактика ускорява и повишава ефекта от работата на електромагнитния уред за борба с гризачи. adult cartoon party xbmc adult repository cartoon games adult wordpress шаблоны adult ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА: erotic adult xxx comix porno adult Включете уреда в контакт с напрежение 220V. Индикаторната лампичка светва и изгасва автоматично, което е индикация за работа на уреда. Оставете уреда да работи постоянно - консумацията е минимална и практически не се отчита от електромера. Пазете устройството от вода и пряка слънчева светлина. adult japan film adult literacy rate porno torrent adult ВНИМАНИЕ! ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: adult cinema porno adult hd torrent -Включете уреда в близост до разпределителното електротабло (обикновено е разположено в коридора на жилището) - така въздействието се разпространява по кабелите равномерно във всички помещения. back acne adult porno xxx adult -Уредът е ефективен само за помещения, които са затворени със стени с кабели на електроинсталация. За помещения, които не са окабелени с електроинсталация трябва да се използват ултразвуковите уреди за борба с гризачи модели adult japanese bondage PR-220.4, porn adult torrent PR-220.5, video adult ru PR-220.6. watch here -Не използвайте удължители - това намалява ефекта. -След постигане на желания ефект, не изключвайте уреда. Това може да доведе до повторно завръщане на гризачите.


adult movie vintage ОЧАКВАН ЕФЕКТ:

Първоначалният ефект се проявява след 12-14 дни, а максимален ефект се получава след още около седмица. През този период вероятно ще забележите повишена активност на гризачите. Това е нормално - вследствие въздействието на уреда те напускат укритията си, а впоследствие и помещенията. Използването на допълнителни средства (капани, примамки, др.) през този период дава много висок ефект.


3d adult скачать ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващо напрежение: 220V/50Hz
Консумирана мощност: 7W
Ефективна площ: 100-120м2