467 x 245 x 200 mm
Размер
25-30 Дка
Обхват
Звук
BR-33
Звуков уред за борба с птици
 adult santa ПРИЛОЖЕНИЕ adult vid adult giantess Електронният уред за борба с птици е предназначен да прогонва птиците от охраняваните зони по екологичен начин без да ги наранява. Уредът използва естествени звуци на птици, намиращи се в опасност, съпроводени от звуци на хищни птици и звук на оръжейни изстрели. По този начин се създава т.нар. „Опасна зона“, в която популацията на птиците значително намалява. Той намира приложение при охрана на земеделски площи, складове, електроцентрали, летища и др. barbie adult adult wallpaper adult торент adult television ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА adult dentist adult responsible Уредът се монтира в центъра на охраняваната площ. Устройството не бива да бъде покривано по време на работа. superman adult royal adult celebs adult Монтаж и експлоатация рассказы adult adult figurines BR-33 не изисква специализирани познания за монтаж. Комплектът „Електронен уред за борба с птици“ съдържа: adult hidden - Електронен уред adult реклама BR-33 fanfiction adult - Крепежни елементи за закрепване на уреда math adult - Инструкции за монтаж и експлоатация adult job - Гаранционна карта follow link - Захранващ кабел за акумулатор (само при вариант захранващ акумулатор). http://jogjakorean.com/?saaz=net-protector-2012-crack-keygen&ca7=dc - Захранващ адаптер (220V/AC) (само при вариант захранващ адаптер). http://alefunny.pl/?doww=gutterball-2-keygen-downloader&e74=03 dachshund adult 1) Електронният уред за борба с птици се монтира към дървен или метален носач като се използват отворите за закрепване и крепежните елементи за монтиране, включени в комплекта. Преди да включите уреда към захранващото напрежение уверете се, че потенциометърът за регулиране силата на звука е в крайно ляво положение, т.е. на минимум.
adult smiles 2) Включете захранващия кабел към клемата на уреда, след което в зависимост от варианта, който използвате включете:

adult labrador Вариант захранващ адаптер:
-адаптера към електрическата мрежа (220V/50Hz).

adult gamelink ВНИМАНИЕ! ЗАХРАНВАЩИЯT АДАПТЕР ОТ КОМПЛЕКТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО!

adult vacation Вариант захранващ акумулатор:
- захранващите клеми към акумулатора като спазвате следното: свържете червената клема към „+“ полюс на акумулатора, а черната клема към „-“ на акумулатора. Използваният акумулатор трябва да е с напрежение 12V и капацитет 45Ah или по-голям. С нов изправен акумулатор устройството може да работи от 5 до 10 дни в зависимост от избраната сила на звука. За оптимална работа препоръчително е потенциометърът за силата на звука да е на максимум.

Ако сте изпълнили правилно всички стъпки от по-горе зеленият индикатор светва. Завъртете потенциометъра за регулиране силата на звука в крайно дясно положение (на максимум) и изчакайте. След около 10 мин уредът трябва да се включи.

cunnilingus adult ВНИМАНИЕ! КОГАТО УРЕДЪТ РАБОТИ НЕ СТОЙТЕ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО НЕГО! СИЛНИЯТ ЗВУК ИЗЛЪЧВАН ОТ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯ!

След като чуете първия цикъл на уреда, чрез потенциометъра за регулиране силата на звука може да настроите необходимата сила на звука. Времето на изчакване е около 6 - 7минути. Чрез елемента 19 adult „Sensor“ уредът следи осветеността и при намаляване на околната светлина той минава в режим на готовност, т.е при настъпване на нощта уредът спира работа, защото птиците не са активни нощем. Чрез индикатора pussies adult „Low Bat“ уредът указва, че акумулаторът е разреден. (Само при вариант „захранване чрез акумулатор“). При задействане на този индикатор на всеки 10мин уредът издава характерен алармиращ звук, като нормалната работа не се преустановява. В това състояние системата ще продължи да работи в продължение на около 2 часа, след което уредът ще мине в режим на готовност, т.е няма да работи докато акумулаторът не бъде сменен или зареден. По този начин се предпазва акумулаторът от необратим разряд.


adult virgin ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение 12V/DC
Захранващ адаптер 220V/AC (опция)
Консумирана мощност 40W
Ефективна площ 25 - 30 Дка
Работна температура: от -10ºC до +40ºC